شماره: 518
1397/04/27
مدیریت اضطراری بار ( قطع برق ) احتمالی روز پنجشنبه 97/04/28
مدیریت اضطراری بار  ( قطع برق ) احتمالی روز پنجشنبه 97/04/28

به اطلاع می رساند  با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق  و مدیریت اضطراری بار ( قطع برق ) احتمالی ، روز پنجشنبه 28 تیر ماه برق مناطقی از استان  بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد .

                                                                                        روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  

حق انتشار محفوظ است ©