شماره: 525
1397/05/01
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/05/02
قطع برق (مدیریت اضطراری بار)  روز سه شنبه 97/05/02

به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ، روز سه شنبه 2 مرداد ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد .

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
حق انتشار محفوظ است ©