شماره: 657
1397/10/04
تقدیر و تشکر
تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر بخشدار رامند از مدیریت برق شهرستان بوئین زهرا

مهدی انصاری بخشدار رامند با ارسال نامه ای از شعبان حسنی ریسنی مدیریت برق بوئین زهرا و همکارانشان به جهت رفع ضعف ولتاژ برق قسمتی از روستای خوزنین که سالیان متمادی با این مشکل مواجه بود و همچنین ر فع مشکلات برق خیابان معلم دانسفهان ، توسعه شبکه و رفع نواقص روشنایی روستاهای قشلاق چرخلو ، ابراهیم آباد و قلعه گنجی که با اقدام فوری موجب رضایت مندی مردم شده است .تقدیر وتشکر بعمل آوردند
حق انتشار محفوظ است ©