شماره: 708
1398/03/05
تقدیر و تشکر شورای اسلامی شهرستان بوئین زهرا از مدیریت برق شهرستان بوئین زهرا

تقدیر و تشکر شورای اسلامی شهرستان بوئین زهرا از مدیریت برق شهرستان بوئین زهرا


علیرضا گنجی رئیس شورای اسلامی شهرستان بوئین زهرا با ارسال نامه به مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از شعبان حسنی ریسنی مدیریت برق شهرستان بوئین زهرا به جهت اقدامات و پیگیریها ی انجام شده با توجه به محدودیت منابع و حداقل امکانات موجود ، مدیریت صحیح و عملکرد مطلوب ایشان در سطح شهرستان و بخصوص در رفع خاموشی روستاها از تلاش های خالصانه و صادقانه ایشان تقدیر و تشکر بعمل آوردند .
حق انتشار محفوظ است ©