شماره: 752
1398/12/10
خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین غیر حضوری داده میشود
خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین غیر حضوری داده میشود

خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین غیر حضوری داده میشود

مهندس سعید بهادیوند چیگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده و در راستای کاهش مخاطرات ناشی از شیوع کرونااز این پس خدمات این شرکت به صورت غیر حضوری ارائه خواهد شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق قزوین اظهار داشت: به دلیل بروز ویروس کرونا و احتمال سرایت این بیماری در مراجعات حضوری و با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی، تمام خدمات مرتبط با شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به صورت الکترونیکی و مراجعه به آدرس : qazvin-ed.co.ir قابل انجام است.
مهندس بهادیوند چگینی تصریح کرد: از مراجعین و شهروندان درخواست می‌شود به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامت جامعه از مراجعه حضوری به اداره برق خود داری کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآور شد: سامانه فوریت‌های شرکت توزیع نیروی برق به شماره ۱۲۱ به صورت شبانه روزی پاسخگوی درخواست‌های فوری و عملیاتی مشترکین است.
مهندس بهادیوند چگینی گفت: امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه و کاهش تردد و مراجعه مردم در ادارات و دستگاه‌های اجرایی از تهدید این ویروس بکاهیم.
حق انتشار محفوظ است ©