جستجو
  پنجشنبه، 8 خرداد 1399
انتقادات و پیشنهادات

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

اطلاعات تماس

  مدیر دفتر روابط عمومی
نام و نام خانوادگی: عزیز عباسی
تلفن: ۳۳۲۳۹۰۰۰ (۰۲۸)
ایمیل: a.abbasi@qazvin-ed.co.ir
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شكایات
نام و نام خانوادگی: حسین قاسمی
تلفن: ۳۳۲۳۹۸۱۲ (۰۲۸)
ایمیل: Ho.ghasemi@qazvin-ed.co.ir
  مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
نام و نام خانوادگی: سیدفخرالدین موسوی
تلفن: ۳۳۲۳۹۲۶۲ (۰۲۸)
ایمیل: F.Mousavi@qazvin-ed.co.ir
  مدیردفتر هیئت مدیره و مدیرعامل
نام و نام خانوادگی: سعید زرین
تلفن: ۳۳۲۴۱۸۳۳ (۰۲۸)
ایمیل: s.zarin@qazvin-ed.co.ir