جستجو
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 07 دی 1400

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در عملکرد برنامه هاي پاسخگویی بار در پیک بار سال 1400 حائزکسب رتبه شد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید : 79

سید محمد قافله باشی معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به کسب رتبه این شرکت درعملکرد برنامه هاي پاسخگویی بار پیک بار سال 1400 گفت : براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد برنامه هاي پاسخگویی بار ابلاغ شده از سوی شرکت توانیربه کل کشور، امتیاز عملکرد شرکتها بر مبناي 100 امتیاز و تقسیم بندي 40 امتیاز براي رعایت سقف پیک ابلاغ شده و 60 امتیاز براي اجراي سهمیه برنامه هاي پاسخگویی بار محاسبه شده است .
معاونت خدمات مشترکین بیان کرد : . با توجه به نیاز شبکه سراسري به اجراي بیشتر از سهمیه هاي ابلاغ شده برنامه هاي پاسخگویی بار، امتیازي نیز براي اجراي بیشتر از سهمیه در نظر گرفته شده بود.
قافله باشی تصریح کرد: شرکتهاي توزیع نیروي برق سراسر کشور به 4 گروه تقسیم بندي شده و عملکرد شرکتها در گروههاي مربوطه با یکدیگر مقایسه شده است که شرکت توزیع در گروه سوم کشوری در میان شرکت های توزیع برق همدان، لرستان، کرمانشاه ، تبریز ،شمال کرمان ، بوشهر ، غرب مازندران و گلستان رتبه نخست را کسب نمود.
معاونت فروش و خدمات مشترکین با اشاره به اهميت مديريت مصرف برق افزود : به منظور اجرای صحيح و درست مديريت مصرف وتحقق اهداف آن در كاهش مصرف برق ، جابجايي بار در ساعات پيك و امضاي تفاهم نامه با صنایع ازجمله راهكارهایی بود که در دستور کار قرار گرفت.
قافله باشی بیان کرد : به جهت هماهنگي و همكاري با صنايع، سكسيونرهایی با قابلیت قطع از راه دور تهيه شده است كه صنایع نيز موظف به تهيه دستگاهها و ابزارآلات با ميزان بازدهي بالا و مصرف پايين شدند و خوشبختانه با همكاري مقابل تقدیر و شایسته صنايع استان، در پاسخگویی بار حائز رتبه شدیم.
معاون خدمات مشترکین برق استان درخصوص اهم برنامه مدیریت مصرف برق در سال آینده گفت : اجرای هدفمند برنامه های پاسخگویی بار به منظور کنترل سقف پیک مجاز مصرف و جلوگیری از خاموشی های بدون برنامه از مهمترین اقدام سال آینده به شمار می رود.

تصاویر
  • شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در عملکرد برنامه هاي پاسخگویی بار در پیک بار سال 1400 حائزکسب رتبه شد.
ثبت امتیاز