جستجو
  چهارشنبه، 14 خرداد 1399
تاریخ انتشار: شنبه 11 خرداد 1398

  تقدیر و تشکر فرماندار بوئین زهرا از مدیریت برق شهرستان بوئین زهرا

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید : 287
علی رحمانی فرماندار شهرستان بوئین زهرا با ارسال لوح از شعبان حسنی ریسنی مدیریت برق شهرستان بوئین زهرا به جهت کوشش چشمگیرهمراه باصداقت و اهتمام ایشان در جهت رفع مشکلات و مسائل مردم و رسیدگی و پاسخگوئی به نامه های ارباب و رجوع تقدیر و تشکر بعمل آوردند .
تصاویر
  • تقدیر و تشکر فرماندار بوئین زهرا از مدیریت برق شهرستان بوئین زهرا
ثبت امتیاز