جستجو
  چهارشنبه، 14 خرداد 1399
تاریخ انتشار: یکشنبه 22 دی 1398

  تقدیر و تشکر مدیر عامل و مدیر امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر از مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به جهت کسب « رتبه شایسته تقدیر ویژه » .

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید : 70
تقدیر و تشکر مدیر عامل و مدیر امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر از مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به جهت کسب « رتبه شایسته تقدیر ویژه » .
تصاویر
  • تقدیر و تشکر مدیر عامل و مدیر امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر از مسئول  امور فرهنگی و دینی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به جهت کسب « رتبه شایسته تقدیر ویژه » .
ثبت امتیاز