جستجو
(آرشیو ماه تیر 1397)
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز یکشنبه 97/04/31
به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ، روز یکشنبه 31 تیر ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . ...
شنبه، 30 تیر 1397 - 12:46
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/05/01
به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ، روز دوشنبه 1 مرداد ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . ...
شنبه، 30 تیر 1397 - 10:43
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز شنبه 97/04/30
به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ، روز شنبه 30 تیر ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . ...
چهارشنبه، 27 تیر 1397 - 13:19
مدیریت اضطراری بار ( قطع برق ) احتمالی روز جمعه مورخه 97/04/29
به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ( قطع برق ) احتمالی ، روز جمعه 29 تیر ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . ...
چهارشنبه، 27 تیر 1397 - 13:14
مدیریت اضطراری بار ( قطع برق ) احتمالی روز پنجشنبه 97/04/28
به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ( قطع برق ) احتمالی ، روز پنجشنبه 28 تیر ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . ...
چهارشنبه، 27 تیر 1397 - 13:06
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز چهار شنبه 97/04/27
به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ، روز چهارشنبه 27 تیر ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . ...
ﺳﻪشنبه، 26 تیر 1397 - 12:29
ضمن تشکر از تمامی مشترکین و هم استانی های گرامی که با مصرف بهینه شرکت توزیع برق استان قزوین رادر تامین برق پایدار یاری می نمایند به اطلا ع می رساند با توجه به افزایش مستمر دما و پایداری هوای گرم و افزایش چشمگیر میزان مصرف برق و بمنظور تامین برق پایدار نیازمند مدیریت مصرف برق بیش از هر زمان...
دوشنبه، 25 تیر 1397 - 15:27
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/04/26
به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ، روز سه شنبه 26 تیر ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . ...
دوشنبه، 25 تیر 1397 - 13:26
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/04/25
به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ، روز دوشنبه 25 تیر ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . ...
یکشنبه، 24 تیر 1397 - 11:30
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز یکشنبه 97/04/24
به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ، روز یکشنبه 24 تیر ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . ...
یکشنبه، 24 تیر 1397 - 07:20
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار)مورخه 23تیر 97
به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق و مدیریت اضطراری بار ، روز شنبه 23 تیر ماه برق مناطقی از استان بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . ...
چهارشنبه، 20 تیر 1397 - 16:08
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز چهار شنبه 97/04/20
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرماو افزایش مصرف برق ، بشرح جدول ذیل در فایل پیوست امروز چهار شنبه 20 تیر ماه برق مناطقی از استان قزوین قطع خواهد شد .
ﺳﻪشنبه، 19 تیر 1397 - 14:15
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/04/19
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرماو افزایش مصرف برق ، بشرح جدول ذیل در فایل پیوست امروز سه شنبه 19 تیر ماه برق مناطقی از استان قزوین قطع خواهد شد .
یکشنبه، 17 تیر 1397 - 13:41
قطع برق یکشنبه 97/4/17
اطلاعیه قطع برق به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرماو افزایش مصرف برق ، بشرح جدول ذیل در فایل پیوست امروز یکشنبه 17 تیر ماه برق مناطقی از استان قزوین قطع خواهد شد .
شنبه، 16 تیر 1397 - 12:52
قطع برق شنبه 97/4/16
اطلاعیه قطع برق به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرماو افزایش مصرف برق ، بشرح جدول ذیل در فایل پیوست امروز شنبه 16 تیر ماه برق مناطقی از استان قزوین قطع خواهد شد .
چهارشنبه، 13 تیر 1397 - 14:32
اطلاعیه قطع برق به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرماو افزایش مصرف برق ، بشرح جدول ذیل در فایل پیوست امروز چهار شنبه 13 تیر ماه برق مناطقی از استان قزوین قطع خواهد شد . قطع برق 1394/04/13
ﺳﻪشنبه، 12 تیر 1397 - 15:31
اطلاعیه قطع برق به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرماو افزایش مصرف برق ، بشرح جدول ذیل در فایل پیوست امروز سه شنبه ۱۲ تیر ماه برق مناطقی از استان قزوین قطع خواهد شد .
ﺳﻪشنبه، 12 تیر 1397 - 08:18
اطلاعیه مهم
شنبه، 09 تیر 1397 - 15:08
معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین : ساعت اوج مصرف برق در ادارات و سازمانهای دولتی از ساعت 11 الی 15 است که صرفه جویی در این بازه زمانی کاهش بسیار موثری را درهزینه های برق مصرفی به همراه دارد.
سید محمد قافله باشی معاون فروش وخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در همایش مدیریت مصرف برق که ویژه مدیران و فرماندهان پایگاه بسیج ادارات شهرستان تاکستان با محوریت کاهش انرژی برق در ادارات و سازمانها در سالن جلسات فرمانداری تاکستان برگزارشد گفت : با توجه به وضعیت بارش و ذخیره آب پشت س...
شنبه، 09 تیر 1397 - 08:55
مهندس محمد رضا حقی فام معاونت محترم هماهنگی توزیع شرکت توانیر با ارسال نامه ای از مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به پاس مجموعه اقدامات انجام شده و عملکرد مناسب در خصوص برخورد با سارقین تجهیزات شبکه توزیع در مناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تش...
ﺳﻪشنبه، 05 تیر 1397 - 11:07