جستجو
  18 September 2019
محفل انس با قرآن کریم در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد
همزمان با گرامیداشت سوم خرداد و شهادت مولای متقیان حضرت علی ( ع) محفل انس با قرآن کریم در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد
  • محفل انس با قرآن کریم در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد
  • محفل انس با قرآن کریم در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد
  • محفل انس با قرآن کریم در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد
  • محفل انس با قرآن کریم در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد