پنجشنبه, 10 فروردین,1396
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 1 از 208، موارد 1 تا 12 از 2485 مورد
تاکستان تاکستان جاده قزوين خيابان صنعت شرکت رزيتان جابجایی شبکه 1396/01/11 09:0011:00
البرز الوند خيابان بهشتي هرس درخت 1396/01/10 09:0011:00
البرز خيابان 10متري امام خميني هرس درخت 1396/01/10 09:0011:00
البرز روستاي پير يوسفيان انتهاي کانال نصب جلوبر 1396/01/10 09:0011:00
محمدیه محمديه روستاي کبريت ميان و روستاي ولامدر احداث شبکه 1396/01/08 09:0011:00
آوج اول روستاي هرائين احداث شبکه 1395/12/28 12:0014:00
البرز نصرت اباد خيابان رجايي رفع حریم 1395/12/28 09:3011:30
قزوین خيابان راه اهن کوچه حميد خاني نصب تیر 1395/12/28 09:0011:00
قزوین شفيع اباد -تالار شهر-پارک فدک تعمیرات 1395/12/28 09:0011:00
بوئین‌زهرا امير اباد نو خيابان صنوبر کوچه مسجد رفع حریم 1395/12/28 09:0011:00
قزوین خيابان پادگان کوچه ارديبهشت احداث شبکه 1395/12/28 09:0011:00
تاکستان تاکستان سمت بازار تعمیرات 1395/12/27 09:0011:00