پنجشنبه, 31 خرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 1 از 464، موارد 1 تا 12 از 5568 مورد
بوئین‌زهرا بويين زهرا -روستاي مشکين تپه جابجایی شبکه 1397/04/05 09:0011:00
بوئین‌زهرا چاه کشاورزی احمد آباد بستن ارتباط 1397/04/03 09:0011:00
قزوین/اقبالیه جاده فارسيان سمت راست لوله گاز جنب دامداري نعمت کاظمي احداث پست 1397/04/02 10:0012:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا - روبروي قنچين آباد اصلاح ارتباط 1397/04/02 09:3011:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا -جنب پارک تختي - ابتداي خيابان فلسطين احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/04/02 09:0011:00
قزوین روستاهای اسماعیل آباد و تراتن و نیاق و اسبمرد وکشآباد بالا و کش آباد پایین و الولک اصلاح شبکه 20 کیلو ولت 1397/04/02 09:0011:00
البرز الوند منطقه 6 خيابان مفتح هرس درخت 1397/04/01 09:3011:30
تاکستان تاکستان جاده همدان مقابل نرجه تقویت پست 1397/04/01 09:3011:30
قزوین چهار راه بازار تعدیل بار و احداث سرکابل 1397/04/01 09:0011:00
قزوین بلوار مدرس حد فاصل بوعلي تا کوچه شهادت سرویس پست 1397/04/01 08:3010:30
قزوین قسمتي از روستاي آق بابا اصلاحات 1397/03/31 11:0013:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا - جاده قزوين -روبروي روستاي حسين آباد تعمیرات 1397/03/31 09:0011:00

طراحی سایت