یکشنبه, 28 مرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 1 از 475، موارد 1 تا 12 از 5697 مورد
بوئین‌زهرا بويين زهرا شهرک صنعتي اراسنج خیابان کارتن سازی نصب پایه 1397/05/30 11:0013:00
قزوین پشت پمپ بنزين دوقلوها آفتاب درخشان نصب لوازم اندازه گیری 1397/05/30 10:3011:30
آبیک ابيک روستاي هزار جلفاوابراهيم اباد و گاوداري افضليان و چند چاه کشاورزي و دامداري نصب پایه 1397/05/30 10:0012:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا- دانسفهان-روستاي سراوجين احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/05/30 10:0012:00
تاکستان تاکستان خيابان وليعصر و کافي به سمت بلوار بهشتي تعویض و ابستن ارتباط 1397/05/30 09:3011:30
تاکستان جاده ضياباد روبروي مديسک نصب ترانس 1397/05/30 09:3011:30
قزوین خيابان دستغيب نبش کوچه آتش نشاني شلنگ کشی و عایق کاری شبکه فشار ضعیف 1397/05/30 09:0011:00
قزوین جاده اردبيلک جنب مرغداري زرين خدادادي نصب لوازم اندازه گیری 1397/05/30 09:0010:00
قزوین/اقبالیه جاده قزوين اقباليه جاده اسماعيل اباد روبروي مرکز اموزش نصب پایه 1397/05/30 09:0011:00
البرز نصرت اباد خيابان ايثار احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/05/30 09:0011:00
قزوین/الموت رازميان روستاي چرشدره بستن ارتباط 1397/05/29 11:0012:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا اراضي ولي اباد پشت امامزاده اصلاح شبکه 1397/05/29 11:0013:00

طراحی سایت