دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

آرشیو خاموشی ها

خطایی رخ داده است. خطا : IFrame در حال حاضر در دسترس نیست
برای جستجو امور را انتخاب نمایید
برای جستجو محدوده تاریخ را وارد نمایید
برای جستجو آدرس را وارد نمایید
برای جستجو علت خاموشی را وارد نمایید
Command item
  
شهرستان/منطقهآدرسعلت خاموشیتاریخساعت شروعساعت پایان
      
آوجآبگرم ، خيابان شهرداري رفع حریم1399/03/0610:3012:00
بوئین زهرابوئين زهرا , خونان کوچه گلستان1رفع حریم1399/03/0611:3012:30
بوئین زهرابوئين زهرا , خيابان فلسطين کوچه نیلوفر 8رفع حریم1399/03/0608:0010:00
قزوین / اقبالیهروستاي شيد اصفهان کوچه ميلاد 3و5جابه جائی شبکه1399/03/0609:0011:00
قزوینروستاي الولکجابه جائی شبکه1399/03/0609:0011:00
بوئین زهرابوئين زهرا , ارداق سمت راه سعيد آباد اصلاحات1399/03/0709:3011:00
بوئین زهرابوئين زهرا , ارداق روستاي شنبرگاصلاحات1399/03/0711:3012:30
محمدیهروستاي حصار کوچه هاي دهياري و خيابان وليعصرجابه جائی شبکه1399/03/0709:0011:00
بوئین زهرابوئين زهرا-روبروي کله دره کوره هاي فتح اباداصلاح شبکه1399/03/0708:0010:00
قزویننوروزيان- منازل 400دستگاهسرویس و اصلاح پست زمینی1399/03/0709:0011:00
آخرین بروزرسانی: جمعه 22 آوريل 2016

طراحی سایت