شنبه, 28 بهمن,1396
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 1 از 400، موارد 1 تا 12 از 4793 مورد
البرز البرز زمينهاي جهان اباد نصب ریکلوزر 1396/11/30 10:3012:30
آبیک ابيک روستاي زياران جابجایی شبکه 1396/11/30 10:0012:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا - بخش شال - جاده کوره ملي به سمت کوره ابراهيمي جابجایی شبکه 1396/11/30 10:0012:00
محمدیه محمديه خيابان الغدير مجتمع مسکوني لغدير کوچه هاي ياس اصلا سرکابل 1396/11/30 09:0011:00
قزوین مينودر ميدان شيشه ابتداي مسلم بن عقيل پست زميني رانندگان اصلاح بوشینگ ترانس و سرکابل 1396/11/30 09:0010:00
البرز الوند خيابان برجي تعویض کلید اصلی 1396/11/30 09:0011:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-اراضي سگزآباد-دامداري رضا شالي جابجایی شبکه 1396/11/30 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا - بخش ارداق- روستاي حسين آباد بيگلر بيگلو سیم کشی و تقویت شبکه 1396/11/29 11:0013:00
آبیک روستاي پير يوسفيان خيابان اصلي کوچه هاي ياس رفع حریم 1396/11/29 10:3013:30
البرز شهرک نصرت اباد خيابان ياس رفع حریم 1396/11/29 10:0012:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-شهرک صنعتي حکيميه رفع حریم 1396/11/29 09:0011:00
قزوین قزوين , جاده باراجين روستاي عبدل آباد بعد از شرکت آب معدني رفع حریم 1396/11/29 09:0011:00

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال