پنجشنبه, 05 مرداد,1396
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 1 از 266، موارد 1 تا 12 از 3191 مورد
البرز پيريوسفيان کوچه اغاس محله جابجایی شبکه 1396/05/08 09:3011:30
البرز الوند خيابان ازادي اصلاحات 1396/05/08 09:3011:30
قزوین/اقبالیه اقباليه خ چمران کوچه بهار 10(رفع حريم مهدي هدايتي) احداث شبکه 1396/05/08 09:0011:00
قزوین غرب بلوار آزادگان - حد فاصل کوچه ذوالقدر تا کوچه آقايي تعمیرات 1396/05/08 09:0011:00
قزوین خيابان بلاغي کوچه ميرزا رسول اصلاحات 1396/05/08 07:0009:00
بوئین‌زهرا يويين زهرا روستاي صادق اباد تعمیرات 1396/05/04 11:0013:00
تاکستان ضياءاباد روستاي بوزندان تعمیرات 1396/05/04 10:0012:00
قزوین قزوين ابتداي روستاي اسماعيل آباد تعمیرات 1396/05/04 10:0012:00
قزوین کوهين گلدره بالا و پايين جابجایی شبکه 1396/05/04 09:3011:30
آبیک ابيک شهرخاکعلي -روستاي هزارجلفا -ابراهيم اباد گاوداري افضليان و چند چاه کشاورزي احداث شبکه 1396/05/04 09:0011:00
البرز البرز خيابان ابن سينا شمالي شرکت شيذر اصلاحات 1396/05/04 09:0011:00
قزوین پونک خيابان امير کبير به سمت بلوار ايران کوچه هاي بهار و ايران احداث شبکه 1396/05/04 09:0011:00

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال