شنبه, 06 خرداد,1396
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 1 از 233، موارد 1 تا 12 از 2790 مورد
آبیک ابيک شرکت تفتان-ضلع غربي روستاي ناصراباد-روستاي زاغه و حاج تپه-و چند دامداري و چاه اب نصب رکلوزر 1396/03/08 10:0012:00
محمدیه محمديه م3پست زمني سازمان مسکن اصلاح کابل داخل پست کمپکت 1396/03/08 09:0011:00
قزوین/اقبالیه خيابان بهشتي-بين عارف 24 و26 محدوده مسجد امام رضا جابجایی شبکه 1396/03/08 09:0011:00
البرز جنب مزارالوندنصب ديسکانيکتور نصب دیسکانکتور 1396/03/08 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا خيابان مطهري اصلاح ارتباط 1396/03/08 08:3009:00
تاکستان فرعي جهان اباد اصلاحات شبکه 1396/03/07 14:0016:00
تاکستان تاکستان فرعي جهان اباد اصلاحات شبکه 1396/03/07 12:0014:00
تاکستان تاکستان روستاي ولازجرد نصب تیر و جلوبر 1396/03/07 11:0013:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - منطقه کلنجين - روستاي گل زمين تقویت و تعویض ترانس 1396/03/07 11:0013:00
محمدیه محمديه -زير پل خليج فارس احداث شبکه و کابل خود نگهدار 1396/03/07 10:0012
بوئین‌زهرا بويين زهرا -روستاي امير اباد نو نصب تیر 1396/03/07 09:0011:00
البرز الوند خيابان رسالت اصلاحات شبکه 1396/03/07 09:0011:00