ﺳﻪشنبه, 28 شهریور,1396
Menu

آمار و گزارش‌ها

آمار و گزارش‌ها

استفاده از آمار و اطلاعات ونقش آن به عنوان یك پیش‌نیاز در همه تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان بر كسی پوشیده نیست. 
 اهمیت اطلاعات آماری در همه امور برنامه‌ریزی، اعم از سیاستگذاری، تعیین اهداف، خط‌‌ مشیِ‌ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت و یا نبود آن به قدری مهم است كه بسیاری از كارشناسان، اطلاعات آماری را زیربنای برنامه‌ریزی‌ها به شمار می‌آورند و ایجاد یك نظام كارامد و موثر در تولید و عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروری در برنامه‌ریزی‌ها قلمداد می‌كنند .
گروه آمار و بودجه شرکت ، کلیه آمار و اطلاعات بخشهای مختلف شرکت از جمله تاسیسات توزیع ، مشترکین ، بهره برداری ، منابع انسانی و ... را جمع آوری ، صحت سنجی ، طبقه بندی نموده و در قالبهای مختلف به در اختیار کلیه واحدهای درون و برون سازمانی قرار میدهد . آمار و اطلاعاتی که قابلیت انتشار عمومی دارند در این بخش  در دسترس قرار میگیرد .


 عنواندسته‌بندیحجمتاریخ ایجادتعداد دانلود 
عملکرد شاخص ها 94شاخص ها176.15 KB1395/03/220دانلود
همایش بهره برداری سال 94همایش 1.77 MB1395/03/22150دانلود
عملکرد شاخص ها 93شاخص ها65.10 KB1395/03/22126دانلود
عملکرد تا پایان فروردین 95 16.63 KB1395/04/240دانلود
عملکرد تا پایان مرداد95 17.07 KB1395/06/160دانلود
کارنامه سال 1392کارنامه شرکت3.53 MB1395/02/040دانلود
کارنامه سال 1393کارنامه شرکت4.53 MB1395/08/180دانلود
کارنامه سال 1391کارنامه شرکت7.77 MB1395/02/040دانلود
کارنامه سال 1394کارنامه شرکت0.02 KB1395/08/200دانلود
کارنامه سال 1390کارنامه شرکت6.57 MB1395/03/2072دانلود
عملکرد تا پایان شهریور95 17.10 KB1395/08/180دانلود
عملکرد تا پایان آبان95 17.34 KB1395/10/180دانلود
عملکرد تا پایان آذر95 17.34 KB1395/12/220دانلود
عملکرد تا پایان مهر95 17.34 KB1395/10/180دانلود
پیک آماری سال 94پیک آمار187.00 KB1395/03/23146دانلود
خلاصه وضعیت سال 93 78.19 KB1395/03/220دانلود
عملکرد تا پایان خرداد 95 17.07 KB1395/04/240دانلود
عملکرد تا پایان دی 95 17.34 KB1395/12/220دانلود
عملکرد تا پایان تیر95 17.03 KB1395/06/160دانلود
عملکرد تا پایان اردیبهشت 95 16.79 KB1395/04/240دانلود
عملکرد تا پایان اسفند 94عملکرد98.89 KB1395/03/22144دانلود

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال