ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1399
Menu

آمار و گزارش‌ها

آمار و گزارش‌ها

استفاده از آمار و اطلاعات ونقش آن به عنوان یك پیش‌نیاز در همه تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان بر كسی پوشیده نیست. 
 اهمیت اطلاعات آماری در همه امور برنامه‌ریزی، اعم از سیاستگذاری، تعیین اهداف، خط‌‌ مشیِ‌ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت و یا نبود آن به قدری مهم است كه بسیاری از كارشناسان، اطلاعات آماری را زیربنای برنامه‌ریزی‌ها به شمار می‌آورند و ایجاد یك نظام كارامد و موثر در تولید و عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروری در برنامه‌ریزی‌ها قلمداد می‌كنند .
گروه آمار و بودجه شرکت ، کلیه آمار و اطلاعات بخشهای مختلف شرکت از جمله تاسیسات توزیع ، مشترکین ، بهره برداری ، منابع انسانی و ... را جمع آوری ، صحت سنجی ، طبقه بندی نموده و در قالبهای مختلف به در اختیار کلیه واحدهای درون و برون سازمانی قرار میدهد . آمار و اطلاعاتی که قابلیت انتشار عمومی دارند در این بخش  در دسترس قرار میگیرد .


کارنامه ها

 

 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
کارنامه سال 1397 کارنامه شرکت1398/07/0110.94 MBدانلود
کارنامه سال 1396 کارنامه شرکت1398/07/0116.85 MBدانلود
کارنامه سال 1395SuperUser Accountکارنامه شرکت1396/07/2615.65 MBدانلود
کارنامه سال 1394SuperUser Accountکارنامه شرکت1396/07/0471.02 MBدانلود
کارنامه سال 1393SuperUser Accountکارنامه شرکت1396/07/044.53 MBدانلود
کارنامه سال 1392SuperUser Accountکارنامه شرکت1396/07/043.53 MBدانلود
کارنامه سال 1391SuperUser Accountکارنامه شرکت1396/07/049.95 MBدانلود
کارنامه سال 1390SuperUser Accountکارنامه شرکت1396/07/046.57 MBدانلود

عملکرد

 

 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
بولتن آماری سال 1397 بولتن آماری1398/08/019.13 MBدانلود
پیک آماری سال 1397 پیک آماری1398/07/01750.26 KBدانلود
بولتن آماری سال 1396 بولتن آماری1398/07/014.78 MBدانلود
پیک آماری سال 1396 پیک آماری1398/07/01923.78 KBدانلود
بولتن آماری سال 1395 بولتن آماری1398/07/01187.00 KBدانلود
پیک آماری سال 1395 پیک آماری1398/07/0183.63 KBدانلود
آخرین بروزرسانی: ﺳﻪشنبه 12 تیر 1397

طراحی سایت