ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1399
Menu

تولید پراکنده

طرح خصوصی سازی صنعت برق

قابل توجه سرمايه گذاران در طرح توليد پراكنده

   جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

راهنماي کاربري سامان دهي مولدهاي مقیاس کوچک

فرم قرارداد خرید برق مولدهای دیزلی

 

رديف   

نام شهرستان      

نام ساختگاه

 ظرفيت

MW

علت انتخاب 

 1

قزوين

اقباليه

 5

افت ولتاژ

 2

 بويين زهرا

 ناحيه صنعتي آوج

 5

 افت ولتاژ

 3

 بويين زهرا

 ارداق

 5

 افت ولتاژ

 4

 تاكستان

 سه راهي شامي شاپ

 30

 نياز مصرف

 5

تاكستان

  شهرك صنعتي خرمدشت

 15

 نياز مصرف

 6

 بويين زهرا

 شهرك صنعتي آراسنج

 5

 نياز مصرف

 7

 بويين زهرا

 زين آباد

 10

 افت ولتاژ

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 29 بهمن 1397

طراحی سایت