دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 30 بهمن 1397
Menu

خاموشی های اضطراری


لیست قطع برق های اضطراری

 

منابع انرژی کشور، مهمترین ودیعه الهی در نزد ماست هر یک، نگاهبان مناسب آن باشیم .

به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف ، برق مناطقی از استان بشرح زیر قطع خواهد شد .

شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . 

 عنوانتاریخ ایجادحجم 
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز پنجشنبه 97/04/281397/04/27232.65 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق 97/04/171397/04/16175.81 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق 97/04/161397/04/13178.45 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز یکشنبه 97/05/071397/05/06244.33 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز یکشنبه 97/04/311397/04/30240.46 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز یکشنبه 97/04/241397/04/24265.20 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز شنبه 97/05/061397/05/03245.82 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز شنبه 97/04/301397/04/27191.69 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز شنبه 97/04/231397/04/23288.87 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/05/091397/05/08243.62 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/05/021397/05/01246.05 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/04/261397/04/25246.32 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/04/171397/04/17237.24 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/05/081397/05/07242.91 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/05/011397/04/31254.30 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/04/251397/04/24248.59 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز چهارشنبه 97/05/031397/05/02241.33 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز چهارشنبه 97/04/271397/04/27285.24 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز چهارشنبه 97/04/201397/04/19315.94 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز جمعه 97/05/051397/05/03234.69 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز جمعه 97/04/291397/04/27179.00 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز پنجشنبه 97/05/041397/05/03301.23 KBدانلود
خاموشی های تاریخ 1397/04/121397/04/13201.67 KBدانلود
خاموشی های تاریخ 1397/04/131397/04/13652.17 KBدانلود

طراحی سایت