شنبه, 31 شهریور,1397
Menu

خاموشی های اضطراری


لیست قطع برق های اضطراری

 

منابع انرژی کشور، مهمترین ودیعه الهی در نزد ماست هر یک، نگاهبان مناسب آن باشیم .

به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف ، برق مناطقی از استان بشرح زیر قطع خواهد شد .

شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد . 

 عنوانتاریخ ایجادحجم 
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز شنبه 97/04/301397/04/27191.69 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز شنبه 97/05/061397/05/03245.82 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز یکشنبه 97/04/241397/04/24265.20 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/05/021397/05/01246.05 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/05/091397/05/08243.62 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز شنبه 97/04/231397/04/23288.87 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق 97/04/171397/04/16175.81 KBدانلود
خاموشی های تاریخ 1397/04/121397/04/13201.67 KBدانلود
خاموشی های تاریخ 1397/04/131397/04/13652.17 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز یکشنبه 97/04/311397/04/30240.46 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز یکشنبه 97/05/071397/05/06244.33 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق 97/04/161397/04/13178.45 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز جمعه 97/05/051397/05/03234.69 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز چهارشنبه 97/04/201397/04/19315.94 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز چهارشنبه 97/04/271397/04/27285.24 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز پنجشنبه 97/04/281397/04/27232.65 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز پنجشنبه 97/05/041397/05/03301.23 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز جمعه 97/04/291397/04/27179.00 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/05/081397/05/07242.91 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/04/171397/04/17237.24 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز سه شنبه 97/04/261397/04/25246.32 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز چهارشنبه 97/05/031397/05/02241.33 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/04/251397/04/24248.59 KBدانلود
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/05/011397/04/31254.30 KBدانلود

طراحی سایت