پنجشنبه، 8 خرداد 1399
Menu

رفاه و درمان

رئیس اداره کارکنان و رفاه

نام و نام خانوادگی: محمد دریائی پور
تحصیلات: فوق لیسانس توسعه منابع انسانی
تلفن: 33320281 (۰۲۸)
پست الکترونیک: m.daryaipour@qazvin-ed.co.ir
 

رئیس اداره کارکنان و رفاه

نظارت بر امور مربوط به استخدام، انتقالی، فسخ قرارداد و بازخرید، حضور و غیاب و مرخصی کارکنان، امور رفاهی و درمانی کارکنان، تهیه و تدوین سوابق بیمه کارکنان و امور مربوط به بازنشستگی، امور اداری پرسنل پیمانکار نیروی انسانی و تبدیل وضعیت واجدین شرایط، نظارت بر قراردادهای پرسنل اعم از آزمایشی، دائم و انتصاب های مربوط به

 

دریافت فایل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

طراحی سایت