دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 1 مرداد 1398
Menu

سازندگان و پیمانکاران

 

سازندگان و پیمانکاران

لیست شرکت‌های زیر با توجه به سوابق و تاییدیه‌های توانیر تهیه شده است و به معنی تایید کلیه تولیدات شرکت‌های موجود در فهرست نمی‌باشد. ملاک رد و قبول اجناس صرفاً مطابقت آنها با استانداردها و نقشه‌های صنعت برق و شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می باشد و در صورت استاندارد نبودن و یا عدم تطابق با استانداردها و نقشه ها، علیرغم استفاده از اجناس مصرفی شرکتهای تایید شده، اجناس مردود خواهند بود و پیمانکار موظف به جایگزینی آنها با اجناس استاندارد به هزینه خود می باشد.

  • * سازندگان تا تاریخ 1397/12/29 تأیید صلاحیت مشروط شده و تأییدهه کامل منوط به ارائه گزارش بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و ارائه نتایج از آزمایشگاه‌های معتبر توسط شرکت مربوطه می‌باشد.
  • © هنگام تهیه پایه بتنی بایستی نسبت به اخذ تأییدیه مجدد از دفتر کنترل برنامه و پروژه اقدام گردد.
  • # اقلام بایستی مطابق با نقشه‌ها و مورد تأیید امور مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین باشند.
 

طراحی سایت