ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1399
Menu

سازندگان و پیمانکاران

 

سازندگان و پیمانکاران

لیست شرکت‌های زیر با توجه به سوابق و تاییدیه‌های توانیر تهیه شده است و به معنی تایید کلیه تولیدات شرکت‌های موجود در فهرست نمی‌باشد. ملاک رد و قبول اجناس صرفاً مطابقت آنها با استانداردها و نقشه‌های صنعت برق و شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می باشد و در صورت استاندارد نبودن و یا عدم تطابق با استانداردها و نقشه ها، علیرغم استفاده از اجناس مصرفی شرکتهای تایید شده، اجناس مردود خواهند بود و پیمانکار موظف به جایگزینی آنها با اجناس استاندارد به هزینه خود می باشد.

  • * سازندگان تا تاریخ 1399/03/31 تأیید صلاحیت مشروط شده و تأییدهه کامل منوط به ارائه گزارش بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و ارائه نتایج از آزمایشگاه‌های معتبر توسط شرکت مربوطه می‌باشد.
  • © هنگام تهیه پایه بتنی بایستی نسبت به اخذ تأییدیه مجدد از دفتر کنترل برنامه و پروژه اقدام گردد.
  •  اقلام بایستی مطابق با نقشه‌ها و مورد تأیید امور مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین باشند.
 
 عنوانمالکتاریخ اصلاححجم 
لیست سازندگان تایید صلاحیت شده 1399 1399/03/22293.75 KBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
دانلود لیست پیمانکاران شبکه  1397/10/1553.55 KBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
دانلود لیست پیمانکاران تعمیر و تجهیز پست زمینی(آذر 97)  1397/10/1546.07 KBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
دانلود لیست پیمانکاران فتوولنائیک  1397/10/1555.88 KBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
فهرست پیمانکاران ساختمانی 1397SuperUser Account 1397/12/0759.24 KBدانلود
آخرین بروزرسانی: یکشنبه 26 آذر 1396

طراحی سایت