یکشنبه, 29 بهمن,1396
Menu

معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

نظارت بر تهیه و تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت، برنامه ریزی نیروی انسانی، رفاه و درمان کارکنان، صدور احکام کارگزینی، طراحی ساختار سازمانی، تدوین شرح وظایف، تحول اداری، توسعه منابع انسانی، مدیریت دانش، ممیزی ها و ارزیابی ها، برنامه های آموزشی، تهیه و تدوین برنامه های بهبود و فرآیندهای شرکت و جانشین پروری.

معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا لنکرانی
تحصیلات: فوق ليسانس اقتصاد
تلفن: ۳۳۳۲۹۲۷۱ (۰۲۸)
پست الکترونیک: gh.lankarani@qazvin-ed.co.ir

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال