دات نت نیوک
یکشنبه، 3 شهریور 1398
Menu

معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

نظارت بر تهیه و تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت، برنامه ریزی نیروی انسانی، رفاه و درمان کارکنان، صدور احکام کارگزینی، طراحی ساختار سازمانی، تدوین شرح وظایف، تحول اداری، توسعه منابع انسانی، مدیریت دانش، ممیزی ها و ارزیابی ها، برنامه های آموزشی، تهیه و تدوین برنامه های بهبود و فرآیندهای شرکت و جانشین پروری.

معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا لنکرانی
تحصیلات: فوق ليسانس اقتصاد
تلفن: 33247990(۰۲۸)
پست الکترونیک: gh.lankarani@qazvin-ed.co.ir

طراحی سایت