ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1399
Menu

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

معاونت فنی و مهندس

برنامه ریزی و کنترل و نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر برنامه ریزی و مهندسی و کنترل پروژه و فناوری اطلاعات و تحقیقات، تهیه و برنامه ریزي و نظارت بر تدوین طرح ها، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات، تهیه و تدوین بودجه جاري و سرمایه اي، نظارت بر روند رشد بار به منظور تجزیه و تحلیل و پیاده سازي سیستم هاي اطلاعاتی و چگونگی اجراي استانداردها، نحوه تائید صلاحیت پیمانکار، چگونگی کنترل برنامه ها و انجام پروژه ها، تدوین طرح جامع شبکه و GIS، نظارت و کنترل بر تهیه و تنظیم بودجه های پیشنهادی جاری و سرمایه ای شرکت در قالب برنامه سالیانه و تخصیص اعتبارات مصوب و اصلاحی. تصویب دستورکارهای توسعه و اصلاحات و روشنایی در قالب بودجه و طرحهای استاندارد، ابلاغ استاندارهای شبکه و تجهیزات توزیع و کنترل و نظارت بر رعایت آنها در شبکه توزیع.

 
معاونت مهندسی و برنامه ريزی

معاونت مهندسی و برنامه ريزی

نام و نام خانوادگی: مسعود خواجه وند
تحصیلات: فوق لیسانس مکاترونیک
تلفن: 33230540(028)
پست الکترونیک: M.Khajevand@qazvin-ed.co.ir
 
 
آخرین بروزرسانی: یکشنبه 08 فروردین 1395

طراحی سایت